АВТОДИАГНОСТИКА

Автомобилната диагностика представлява свързване на специален диагностичен уред (наричан още диагностичен тестер) с компютъра на автомобила. Това позволява да се провери цялостното техническо състояние на автомобила, включително проверка на неговите параметри спрямо желаните и идентифициране на причините и местоположението на неизправностите, за да бъдат отстранени възможно най-бързо.

Информация по марки:

Диагностика с осцилоскоп

Инструменти за диагностика и ремонт на автомобила