Диагностика с осцилоскоп

Осцилоскопа за автомобилна диагностика е необходимо средство за отстраняване на проблеми с датчици, соленоиди, изпълнителни механизми, първично и вторично запалване, сигналите в комуникационните шини и др. Специализираният автомобилен осцилоскоп често е наричан още анализатор на двигателя или мотор-тестер.

При проверката на електрически вериги, захранване и заземяване, сигналите често се променят прекалено бързо, за да бъдат проверени с мултиметри. Също така често няма запаметени кодове в ECU, но съществува проблем, тъй като кодът за грешка се записва, когато има повреден/ късо съединен кабел към положителния или отрицателния захранващ източник или датчик/ изпълнителен механизъм, е повреден. Ако обаче датчикът/ изпълнителният механизъм е спрял да работи в някакво „средно“ положение, не се регистрират кодове за грешки и в този случай автомобилният диагностичен осцилоскоп е вашият най-необходим инструмент. Той е незаменим, когато трябва да се наблюдават изходни сигнали от индуктивни датчици, бавно променящи се аналогови сигнали, стартовият ток, токът при зареждане и т.н. Автомобилния осцилоскоп може да визуализира процеса на запалването, когато периодът на повтаряне на искрата във времето е многократно по-голям от времето, когато самата искра се произвежда. Важно е да споменем също, че почти всеки цифров осцилоскоп може да покаже формата на запалване на един цилиндър, но само специализиран автомобилен диагностичен осцилоскоп показва всички цилиндри едновременно.

Важни технически спецификации
Повечето автомобилни техници срещат трудности в разбирането на спецификациите на осцилоскопите, както и в съчетаването им с изискванията на конкретния тест.

– Ширина на честотната лента
Ширината на честотната лента е параметър, която определя най-високата честота на електрическия сигнал, който осцилосцопа може да покаже. За да се осигури точно представяне на осцилограмите, трябва да сте сигурни, че честотната лента на осцилоскопа е по-висока от максималната честота на сигнала, който трябва да се измери. Забележете обаче, че ненужно високата честотна лента води до шумове или нежелани паразитни сигнали, които се появяват на екрана на осцилоскопа. Добре е, ако честотната лента на осцилосцкопа съответства на измервателната задача.
От друга страна осцилоскопите с голяма честотна лента могат да бъдат доста скъпи. Широчината на честотната лента се отнася до честотата, при която входният сигнал е затихнал с 3dB, което означава, че сигналите не могат да бъдат точно прихванати близо до нейната граница. Казано по-просто, честотната лента на осцилоскопа трябва да бъде около два пъти по-голяма от максималната честота на входния сигнал който се очаква.

– Скорост на цифроване (честота на дискретизация)
Скоростта на цифроване е броят пъти в секунда, когато осцилоскопът измерва електрическата верига. Повечето осцилоскопи имат две различни честоти или режими на измерване: в реално време или с еквивалентно време (повтарящи се), които се обозначават с (MS/s или GS/s). При избора на осцилоскоп се уверете, че знаете вида на цифроване, за който се отнася спецификацията. За автомобилна употреба не се препоръчва еквивалентното време, тъй като е полезно само за периодични сигнали, а в автомобила такива сигнали се срещат рядко. При недостатъчна скорост на цифроване, няма да можете да измерите истинската амплитуда и продължителност на даден импулс. Един добър избор би бил около 20 милиона пъти за секунда за почти всички автомобилни диагностични приложения.

– Дълбочина на паметта
Размерът на буферната памет, в която се съхраняват записаните данни в осцилоскопа, се нарича дълбочина на паметта. Осцилоскопът с дълбока памет позволява на потребителите да поддържат по-висока скорост на преобразуване на аналоговият сигнал в цифри за по-дълъг период от време. Това е най-очевидно при промяна на мащаба по време на сигнала. Ограничената дълбочина на паметта няма да позволи на осцилоскопа прецизното показване на осцилограмите, тъй като точките на измерване са поставени твърде далече една от друга.
Основен недостатък на много голямата дълбочина на паметта е, че данните са твърде големи и ще трябва да ги преглеждате ръчно, за да намерите събитието, което търсите. Друг недостатък на излишната дълбочина на паметта е, че при определени условия може да забави работата на осцилоскопа, ако той работи съвместно с компютър. Това се дължи на това, че трябва да се прехвърли по-голямо количество информация между устройството и компютъра. Като резултат на това може да се появят по-големи „мъртви“ участъци при изобразяването на сигнала на екрана на компютъра. Или да е необходим използване на твърде мощен и скъп компютър или таблет.

– Разделителна способност
Това е способността на осцилоскопа да показва и отделя малки напрежения и зависи от няколко параметъра на осцилоскопа: