Комутатор за бензинови дюзи

Комутатора за дюзи на служи за бързо, лесно и много ефективно почистване на всички видове дюзи които се използват при бензиновите инжекциони двигатели. Почистването на инжекторите осезателно подобрява ефективността на двигателя. Микропроцесорното му управление, позволява динамично следене на всички параметри по време на почистването с цел да се изключи възможността от претоварването му или повреда на почистваните дюзи.

За повишаване ефективноста при почистването комутатора трябва да се ползва в комбинация с ултразвукова вана с почистваща течност в нея. Към комутатора могат да се включват всякави дюзи, на които активното им съпротивление е 1 Ом или по-голямо.

Кога се налага почистване на дюзите?
В резултат на лошо качество на горивото и при отклонения в процеса на формирането и горенето на запалителната смес, дюзите се замърсяват с карбонатни съединения. Не е нужно изпускателния отвор на инжектора да се запуши напълно. Достатъчно е да се запуши само около 8 – 10 % от площта на отвора и това ще предизвика проблемна работа на бензиновия двигател.

Как да почистваме дюзите?
Има няколко начина за почистване на дюзите. Най-простия метод, но с най-голяма ефективност, е чрез отстраняването на дюзите от двигателя. Този метод позволява наблюдение и на качеството на впръскване преди и след почистването. Повечето загубено време и пари се отплащат, защото този метод дава най-добрите резултати на почистване.

Защити:

Забележка: При високоомни дюзи може да се ползва и захранващ източник на право напрежение 12V, който може да осигури ток най-малко 6А, но при нискоомни дюзи задължително трябва да се използва добре зареден акумулатор и е желателно паралелно на него да има включен допълнително зарядно устройство за акумулатори.