Програмиране на нов CIM модул

Програмиране на нов CIM модула за:

Astra-H / Zafria-B
Предварително трябва да имате:
– Security Code
– V.I.N.
– Mechanical key number
– Variant encoding
– High Speed CAN configuration
– Mid Speed CAN configuration
– Low Speed CAN Configuration
1. Изтрийте всички грешки във всички модули.
2. Reset на стария CIM
3. Монтирайте новия CIM
– Конфигурирайте CAN-High, Low and Middle
– Програмирайте V.I.N. и mechanical key number в новия CIM
– Програмирайте Immobiliser function, (choose CIM installed)
– Добавете всички ключове към новия CIM
– Ресет на следните модули:
>IPC
>UEC
>REC
– Изключете запалването и изчакайте 15секунди
– Програмирайте security code в следните модули:
>IPC
>UEC
>REC
– Конфигурирайте variant coding в новия CIM
– Калибрирайте steering angle sensor


Vectra-C / Signum
Предварително трябва да имате:
– Security Code
– V.I.N.
– Mechanical key number
– Variant encoding
– High Speed CAN configuration
– Mid Speed CAN configuration
– Low Speed CAN Configuration
1.Изтрийте всички грешки във всички модули.
2. Reset на стария CIM
3. Монтирайте новия CIM
– Конфигурирайте CAN-High, Low and Middle
– Програмирайте V.I.N. и mechanical key number в новия CIM
– Програмирайте Immobiliser function, (choose CIM installed)
– Добавете всички ключове към новия CIM
– Ресет на следните модули:
>IPC
>REC
>BCM
>PDM
>DDM
– Изключете запалването и изчакайте 15секунди
– Програмирайте security code в следните модули:
>IPC
>REC
>BCM
>PDM
>DDM
– Конфигурирайте variant coding в новия CIM
– Калибрирайте steering angle sensor


Ако има записана грешка B1001:
B1001 – Electronic Control Unit (ECU) Not Programmed
(00) – Present
CIM variant configuration не е програмирана коректно Извършете следното:
– Start communications with CIM
– Choose programming
– Choose variant configuration
– Choose code index 008 programming
В отворилия се прозорец:
– Ако е необходимо променете variant configuration
– За да запишете конфигурацията натиснете programming
Сега вече грешката трябва да може да се изтрие и да не се появява отново.


Когато се заменя CIM модул:
трябва да се заредят данните за имобилайзера от ECM в CIM. Това се постига чрез опцията CIM replaced в имобилайзера:
– Start communication with ECM
– Choose programming
– Choose reset ECU
– Start communication with CIM module
– Choose programming
– Повторно синхронизирайте данните с ECM като изберете ECM replaced в Immobiliser
– Programming
Трябва да сте програмирали поне един ключ преди да стартирате автомобила.