BMW

За професионална диагностика на BMW може да се използва BMW K+DCAN.

Този адаптер е предназначен за пълна диагностика на BMW.  Работи с ISTA/D , ISTA/P, INPA, NCS Expert, WinKFP и всякакъв друг софтуер базиран на Ediabas(всички функции като Omitec).

Възможности: четене и изтриване на грешки; живи данни, адаптации, програмиране на контролери, кодиране и др.

Поддържани протоколи: D-CAN и PT-CAN (500 kbit/s); K-CAN (100 kbit/s); стандартен BMW протокол.