Peugeot Citroen

За професионална диагностика на Peugeot/Citroen може да се използва PSA XS EVOLUTION .

Комплекта PSA XS EVOLUTION за Peugeot / Citroen Lexia-3 РЕВИЗИЯ /С е пълен аналог на фирменото диагностично оборудване за леките автомобили Peugeot и Citroen. Кодочетеца функционално обединява два прибора: Lexia-3 и Peugeot Planet 2000. Работи с диагностичната система PSA DiagBox или старите Peugeot Planet Office и Citroen Lexia Office. Диагностицира всички модели от двете марки коли производство от 1991г до сега.