Renault Dacia

За професионална диагностика на Renault/Dacia/Samsung може да се използва Reanult CAN Clip.

Автодиагностичното оборудване „Renault CAN Clip“ е предназначено за диагностика на фирмено(дилърско) ниво на автомобилите от марките Renault, Dacia и Samsung.